Bursa'nın En İyi Özel İlkokulları

Son yirmi yılda özel ilkokullar, uluslararası eğitim alanında en tartışmalı araştırma konularından biri haline geldi. Bursa'da yaşıyorsanız ve çocuklarınız için özel ilkokul araştırması yapıyorsanız işe özel ilkokulların artıları ve eksilerini değerlendirmekle başlayabilirsiniz. Bursa'nın önde gelen En İyi Özel İlkokullarını sizler için değerlendireceğiz.

Son zamanlarda özellikle, ';düşük maliyetli'; veya ';düşük ücretli'; özel ilkokullar büyük ilgi gördü. Sorunun can alıcı noktası erişim ve kalite açısından tanımlanabilir. Özel sektörün vaadi, kamu eğitimine daha kaliteli bir alternatif sunabileceği ve daha uygun maliyetli olabileceği yönündedir. Özel sektörün tehdidi, eğitim eşitsizliğini derinleştirmesi, yalnızca bazı çocuklar için kaliteli eğitime erişim sağlaması ve potansiyel olarak diğerleri için eğitimi daha kötü hale getirmesidir.

Araştırmacılar, bir dizi farklı yaklaşım kullanarak, devlet ilkokullarına ve özel ilkokullara devam edenler arasında, öğrenci başarısındaki belirgin farklılıkların ne kadarının okullardan kaynaklandığını belirlemeye çalışıyorlar. Bursa'nın En İyi Özel Okulları ve bu okulların Özel İlkokulları ne gibi farklılıklar yaratarak çocuklarımızın nitelikli bir eğitim almalarını sağlıyor, bu konuların incelenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Bursa'nın Özel İlkokullarına devam eden öğrencilerin ortalama başarılarındaki yüksekliğin devlet ilkokuluna giden öğrencilere kıyasla hangi faktörlerden kaynaklandığını değerlendirelim. İşte o faktörler:

Öğretmen ve Öğrenci Oranı

Devlet okulları, tek bir öğretmen tarafından idare edilmesi imkânsız olan çok sayıda öğrenciyi tek bir sınıfa yerleştiriyor gibi görünüyor. Bursa'nın En İyi Özel İlkokulların en büyük avantajı öğretmen öğrenci oranını göz önünde bulundurmaları ve her öğrencinin ayrı ayrı öğretmeninden ilgi görebilmesidir. Bu nedenle özel ilkokullar daha iyi olarak kabul edilirler.

Akıllı Sınıflar ve Nitelikli Altyapı

Çocuğunuzun odaklanmasına yardımcı olması açısından, günümüzde akıllı sınıflar, öğrencilerin oyun oynarken öğrenmesini sağlamada Bursa'nın En İyi Özel İlkokulların en büyük avantajıdır. Çocukları özel okula çeken çok güzel bir ortam yaratıyorlar. Eski öğrencilerin aksine, bugün özel ilkokula devam eden öğrenciler, okula gelmeyi ve diğer öğrencilerle iletişim kurmayı seviyor.

Küresel Platform

Bursa'nın En İyi Özel İlkokullarının en önemli avantajı, öğrencilerin küresel dünyayı tanıtmalarına ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olan ulusal ve uluslararası programlar düzenlemesidir. Ayrıca, anlama düzeylerini artırma ve aynı zamanda nitelikli bir şekilde büyüme ve gelişmeye fırsat veren donanımlı bir eğitim programı sunuyorlar. Sizler için Bursa'nın En İyi Özel İlkokulları olarak değerlendirilen Özel İlkokulları ele aldık:

Bursa'nın En İyi Özel İlkokulları

Akademik International School

Akademik International School

Akademik International School Özel İlkokulu, çocuklara ve yetişkinlere eşit davranıldığı ve kültürel çeşitliliğin ve bireyin benzersizliğinin kutlandığı sıcak, güvenli ve sevecen bir ortam sağlar. Akademik International School Özel İlkokulu, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi (UNCRC) bir okulun planlamasının, politikalarının, uygulamasının ve değerlerinin merkezine koyma gerekliliği ile ilerlemektedir.
Akademik International School Özel İlkokulunda her çocuğun bireysel ve benzersiz olduğunundan hareketle, eğitim planlaması yapılır. Bu nedenle, özenli ve yaratıcı bir ortamda çocukların bireysel ihtiyaçlarına saygı duyulmaktadır. Özellikle her çocuğun sosyal, duygusal, fiziksel ve entelektüel gelişiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu yönleri ile Akademik International School Özel İlkokulu Bursa'nın En İyi Özel Anaokulları arasında ilk sıradadır

Akademik International School Özel İlkokulu kapsayıcı bir özel ilkokul olarak, temel değerleri, vatandaşlığı, hoşgörüyü, saygıyı ve adaleti teşvik etmek için aileler, veliler ve daha geniş toplumla ortaklaşa çalışmaktadır. Akademik International School Özel İlkokulu haklara saygılı bir okul olarak, yalnızca çocuk haklarını öğretmekle kalmaz, aynı zamanda tüm ilişkilerinde haklara ve saygıya örnek olmalarını sağlar.

Adres: Ataevler, akpelin Sokak No:6/1, 16140 Nilüfer/Bursa

Telefon: 0224 452 34 52


© 2022 eniyikolejler Tüm Hakları Saklıdır